Trầm Hương Bảo Nam

Vòng hạt

Xem tất cả 3 kết quả

Chất liệu: trầm hương sánh chìm Xuất xứ: Quảng Nam Size: 8 – 10 ly. Phù hợp nữ
2,890,000 2,390,000
Chất liệu: trầm hương sánh chìm Xuất xứ: Quảng Nam Size: 12 ly. Phù hợp nam
3,290,000 2,790,000
Chất liệu: trầm hương sánh chìm Xuất xứ: Quảng Nam Size: 14 ly. Phù hợp nam
3,890,000 3,390,000

Xem tất cả 3 kết quả